Радиоприемник на TDA 7021
    L1 - 5, L2 - 7 витков, диаметр намотки 3,5 мм, провод - 0,3...0,5 мм

Copyrigh  © rlnt.ru  2018